Basiscursus

Sherborne is een bewegingsmethode waar lichaamsbewustzijn, ruimte en relaties centraal staan met als doel het zelfvertrouwen en het vertrouwen in anderen te doen groeien.

Het wordt gebruikt in vele werkvelden zoals het onderwijs, kinderopvang, gehandicaptenzorg, pleegzorg of in je eigen privé-situatie.

Heb je interesse om je helemaal in te wijden in de Sherborne Bewegingspedagogiek omdat je dit wil/kan gebruiken in jouw werkveld of privé, dan kan je een basiscursus volgen.

Deze cursus wordt op geregelde tijdstippen gegeven in het ganse land.

Hou zeker onze website in het oog zodat je je kan inschrijven.

www.sherborne.be

Prijs is afhankelijk van de organisatie